Στατιστικά bigbang.gr

Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα
Πόσες προβολές έγιναν ανά μέρα
Πόσες προβολές έγιναν ανά ταινία
Πόσες προβολές έγιναν ανά ταινία του BBISFF

Πόσες βαθμολογήσεις έγιναν ανά μήνα
Πόσες βαθμολογήσεις έγιναν ανά μέρα
Πόσες βαθμολογήσεις έγιναν ανά ταινία
Πόσες βαθμολογήσεις έγιναν ανά ταινία του BBISFF

Πόσες ταινίες ανέβηκαν ανά μήνα
Πόσες ταινίες ανέβηκαν ανά μέρα

Πόσα σχόλια έγιναν ανά μήνα
Πόσα σχόλια έγιναν ανά μέρα
Πόσα σχόλια έγιναν ανά ταινία
Πόσα σχόλια έγιναν ανά ταινία του BBISFF

Πόσα login έγιναν ανά μήνα

Πόσα μέλη γράφτηκαν ανά μήνα
Πόσα μέλη γράφτηκαν ανά μέρα

Ταινίες ανά σκηνοθέτη

Πόσες ταινίες ανέβηκαν ανά μήνα

4 2017 28
12 2016 7
7 2016 1
7 2015 4
4 2014 9
3 2014 1
9 2013 1
5 2013 11
11 2012 2
10 2012 1
9 2012 2
6 2012 2
5 2012 1
4 2012 20
3 2012 1
1 2012 1
11 2011 1
10 2011 1
9 2011 1
7 2011 1
4 2011 18
3 2011 2
2 2011 1
1 2011 1
11 2010 1
10 2010 5
9 2010 2
7 2010 1
6 2010 1
3 2010 16
2 2010 1
1 2010 1
12 2009 1
11 2009 1
10 2009 1
9 2009 1
8 2009 1
7 2009 3
6 2009 3
5 2009 2
4 2009 13
3 2009 2
2 2009 2
1 2009 4
11 2008 1
10 2008 1
9 2008 1
7 2008 1
6 2008 1
5 2008 12
4 2008 10
2 2008 3
1 2008 16
12 2007 6
11 2007 4
10 2007 6
9 2007 3
6 2007 6
5 2007 3
4 2007 17
3 2007 4
1 2007 5
12 2006 16
11 2006 6
10 2006 12
5 2006 6
4 2006 4
3 2006 15
2 2006 5
1 2006 3
12 2005 3
11 2005 5
10 2005 10
9 2005 1
ΣΥΝΟΛΟ 366