Στατιστικά bigbang.gr

Πόσες προβολές έγιναν ανά μήνα
Πόσες προβολές έγιναν ανά μέρα
Πόσες προβολές έγιναν ανά ταινία
Πόσες προβολές έγιναν ανά ταινία του BBISFF

Πόσες βαθμολογήσεις έγιναν ανά μήνα
Πόσες βαθμολογήσεις έγιναν ανά μέρα
Πόσες βαθμολογήσεις έγιναν ανά ταινία
Πόσες βαθμολογήσεις έγιναν ανά ταινία του BBISFF

Πόσες ταινίες ανέβηκαν ανά μήνα
Πόσες ταινίες ανέβηκαν ανά μέρα

Πόσα σχόλια έγιναν ανά μήνα
Πόσα σχόλια έγιναν ανά μέρα
Πόσα σχόλια έγιναν ανά ταινία
Πόσα σχόλια έγιναν ανά ταινία του BBISFF

Πόσα login έγιναν ανά μήνα

Πόσα μέλη γράφτηκαν ανά μήνα
Πόσα μέλη γράφτηκαν ανά μέρα

Ταινίες ανά σκηνοθέτη

Πόσα σχόλια έγιναν ανά μήνα

5 2017 5
4 2017 127
3 2017 3
1 2017 3
12 2015 1
5 2015 3
10 2014 1
6 2014 1
5 2014 8
3 2014 1
12 2013 4
10 2013 1
9 2013 1
8 2013 12
6 2013 1
5 2013 1
3 2013 1
2 2013 2
1 2013 2
11 2012 3
10 2012 4
9 2012 13
7 2012 9
6 2012 6
5 2012 63
4 2012 35
3 2012 22
2 2012 13
1 2012 7
12 2011 14
11 2011 4
10 2011 13
9 2011 4
8 2011 4
7 2011 9
6 2011 6
5 2011 6
4 2011 5
3 2011 14
2 2011 5
1 2011 1
12 2010 2
11 2010 14
10 2010 12
9 2010 9
8 2010 2
7 2010 16
6 2010 7
5 2010 12
4 2010 4
3 2010 12
2 2010 21
1 2010 43
12 2009 12
11 2009 8
10 2009 13
9 2009 12
8 2009 7
7 2009 12
6 2009 16
5 2009 4
4 2009 34
3 2009 15
2 2009 8
1 2009 19
12 2008 16
11 2008 19
10 2008 24
9 2008 27
8 2008 41
7 2008 19
6 2008 51
5 2008 45
4 2008 89
3 2008 43
2 2008 78
1 2008 72
12 2007 56
11 2007 69
10 2007 63
9 2007 65
8 2007 47
7 2007 75
6 2007 64
5 2007 123
4 2007 114
3 2007 170
2 2007 185
1 2007 98
12 2006 100
11 2006 69
10 2006 83
9 2006 18
8 2006 12
7 2006 16
6 2006 136
5 2006 127
4 2006 130
3 2006 184
2 2006 11
1 2006 7
12 2005 17
11 2005 29
10 2005 16
ΣΥΝΟΛΟ 3360