Για ένα διάστημα κάποια βίντεο θα είναι απενεργοποιημένα λόγω αναβάθμισης.
Some videos will be unavailable for a while due to site upgrade.

BigBang International Short Film Festival 2018 Iranian Short Films

Gallery

Audience Award Winner

It rains slowly by Saeed Nejati
 
 
Βραβείο Κοινού

It rains slowly του Saeed Nejati