Για ένα διάστημα κάποια βίντεο θα είναι απενεργοποιημένα λόγω αναβάθμισης.
Some videos will be unavailable for a while due to site upgrade.

BigBang International Short Film Festival 2017 The timeless dimension of unemployment

Participate

BIG BANG INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL proudly accepts entries via FilmFreeway.com, the world's best online submission platform. FilmFreeway offers free HD online screeners, unlimited video storage, digital press kits, and more. To submit your request to participate in the festival, click the image below.