Για ένα διάστημα κάποια βίντεο θα είναι απενεργοποιημένα λόγω αναβάθμισης.
Some videos will be unavailable for a while due to site upgrade.

BigBang International Short Film Festival 2019 Romanian Short Films

BBISFF 2019Romanian Short Films


2019 BBISFF's catalogue

BigBang International Short Film Festival is an event that aims to demonstrate the thematic and fully completed cinematic suggestions through the cinematic style of the short film. A short film can demonstrate quickly, flexibly, in a condensed way and with an unshakeable point of view important issues of global interest and it does that with freshness, youthfulness and boldness. 

It is organized by t-shOrt (www.t-short.gr) and it is hosted on the website www.shortfilm.gr, the only and largest website for short films in Greece. The Greek production company t-shOrt passionately supports short films and everything concerning their production, promotion and distribution. It seeks to promote new talents, creators and artists who love short films and express themselves through them. It emphasizes on films that deviate from established standards and films that have a special and personal way of expression. The company's involvement in the short film goes back to 2001, while the involvement of its founder and art director, Kyriakos Chatzimichailidis - director and producer – goes back to 1990 (twenty-five years devotion to short films).

The festival will take place in two phases - periods. First the classic festal organization of screenings in a movie theatre and then the online screenings for audience award.

The goal of BigBang International Short Film Festival for 2019 is the focus on the Romanian Micro Cinema through the screenings of short films by Romanian creators.

Like every year the event contains a special 2-hour thematic tribute. The theme for 2019 will be "Health".


t-shOrt
presents

BigBang International Short Film Festival
Romanian Short Film Panorama

7 - 8 - 9 June 2019

in cooperation with 
• the Short Film Festival of Drama

and supported by   
• Public Administration Reform. European Social Fund
• Embassy of Romania in Athens
• Romanian Cultural Institute
• EUNIC
• Federation of Greek Cinema Clubs (F.G.C.C.)
• Cine "Mikrokosmos"
• Cine "Studio"
• Greek Film Archive - Film Museum
• STASY
• Camera Stylo on line

Basic Competiting Program: "Romanian Micro Cinema"
There is no doubt that Romanian cinema is an important part of the world cinema production with significant films from inspiring creators.
While the Greek film viewers is generally familiar with the productions of Corneliu Porumboiu, Sergiu Nicolaescu, Cristi Puiu, Nae Caranfil, Muziou, etc., the Romanian short film productions, which is almost an unknown field, has nothing to envy from the Romanian feature films as a whole and mainly consists of non-recognized young artists. The festival aims to introduce these artists to the Greek film viewers.

The First Steps 
A small part of the festival will be the presentation of the first short films of great and well-known artists such as Porumboiu, Nicolaescu, Caranfil and others to illustrate the primary cinematic thought and course of the directors who managed to get into some major world events (Cannes, Oscar, etc.)

The 2-hours Special Theme Tribute
By the thematic term "Health" the festival seeks any scenario, story, topic that touches this theme in any of its form. The thematic term can either be the main theme of the film, or it can exist on a second level inside the story as long as it is of major importance in the development of the story of the film. Related topics to this thematic term: The Right to Health, Health Structures, raising public awareness of Health, Health Care, and Quality of Care issues, etc. 
The films will be screened for the first time in Greece and they will have Greek subtitles.
The whole festival will offer full access to disabled people.

Film Sellection:
The festival will select the films with the following process:
 Selection from all the movies submitted to the filmfreeway.com platform. If another way of selecting movies will be found, it will be acceptable and combined with the process of the platform selection. The selected films will be screened in the festival's competition program. 
 FIRST STAGE: Screen the selected films in a movie theatre – Awards ceremony
 SECOND STAGE: Refers to the online viewing of all selected films so the viewers can vote their favourite film. The award will be given to the film that will prevail over the top 10 on the last day of the online screening July the 31st, 2019 at 12:00 pm (Greek time).

The festival takes action with the following time requirements - Deadlines: 

 • 01 FEBRUARY 2019 FILM SUBMITTIONS
 • 11 MARCH 2019 ENTRIES DEADLINE
 • 08 APRIL 2019 ANNOUNCEMENT DATE OF THE CHOSEN PARTICIPANTS 
 • APRIL-MAY 2019 PREPARATION AND COMMUNICATION OF THE FESTIVAL
 • 07 JUNE 2019 PROJECTION OF THE CHOSEN FILMS IN THE MOVIE THEATRE 
 • 09 JUNE 2019 DATE OF THE CLOSING CEREMONY AND AWARDS IN THE MOVIE THEATRE 
 • 01 JULY 2019 OPENING DATE OF ONLINE PROJECTION AND PUBLIC VOTING 
 • 31 JULY 2019  CLOSING DATE OF ONLINE PROJECTION AND PUBLIC VOTING - AUDIENCE AWARD ANNOUNCEMENT

Films allowed to submit to the festival:
 • Short films  FICTION 30 min or less
 • Short films DOCUMENTARY  30 min or less
 • Short films ANNIMATION  30 min or less 
Year of production of the submitted films:
The festival has the form of a retrospective. For this reason, it is also interested in older films that will outline the Romanian short film production. 
No world premiere is required. 
Films that will participate in the special tribute will definitely have a PanHellenic first screening.

The viewing and selection process:
 The art director and his collaborators will select the films participating in the competition.
 After the screening in the movie theatre, a committee will select the award-winning films which win their nationwide distribution in Greek cinemas.
 After the online screening of the films, one film will be selected based on the top10 (audience vote), which will be the movie that will receive the audience award.
 
The movie theatre (FIRST STAGE)
The films selected for the competition will be screened in a central theater in Athens. It's called "Cinema Lais" (Greek Film Archive - Film Museum) and located at 48, Iera Odos & 134-136 Megalou Alexandrou Str., Kerameikos, Athens (www.tainiothiki.gr). The event will be a tribute focusing on the "Romanian Micro Cinema".

The online screenings (SECOND STAGE)
www.shortfilm.gr is one of the most important sites to the Greek short films. This site hosts online competitions for short films. It is called Big Bang International Short Film Festival. The films are being screened on a well-designed page to numerous online viewers. You can find links for the site below:

Judging committees 
 The Art Director and his collaborators will choose the films that will be screened at the festival among all submitted ones. The final number of the selected films will be determined having in mind their overall screening time in the distribution theatres.
 The 4-member committee will judge the films that will be awarded and will be distributed to the cinemas all over Greece. The committee consists of filmmakers with active and significant action in the short film industry and distinguished people with experience in distribution of the short films mainly. 
 The viewers - Internet users will vote online at www.shortfilm.gr defining the top 10 and then the best film will be selected for the audience award.

Festival promotion
The festival will be promoted through media sponsors - supporters, the web, social media, newsletters, tv channels, Facebook, Twitter, etc.Art Director of Big Bang International Short Film Festival
Kyriakos Chatzimichailidis
 
 

Το BigBang International Short Film Festival είναι διοργάνωση που στοχεύει στην κατάδειξη θεματικών και εστιασμένων κινηματογραφικών προτάσεων μέσα από την φόρμα του κινηματογραφικού στυλ της μικρού μήκους ταινίας. Η μικρού μήκους ταινία μπορεί και αποδίδει σύντομα, ευέλικτα, συμπυκνωμένα και με ισχυρή άποψη σημαντικά ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος και τα καταγράφει με φρεσκάδα, νεανικότητα και τολμηρότητα.

Διοργανώνεται από την εταιρεία t-shOrt (www.t-short.gr) και φιλοξενείται στον διαδικτυακό τόπο www.shortfilm.gr, τον μοναδικό και μεγαλύτερο ιστότοπο για την μικρού μήκους ταινία στην Ελλάδα. Η ελληνική εταιρεία παραγωγής t-shOrt υποστηρίζει με πάθος την μικρού μήκους ταινία και ότι την αφορά σε σχέση με την παραγωγή, την προώθηση και την διανομή της. Επιδιώκει να προβάλει τα καινούρια ταλέντα, τους δημιουργούς και τους καλλιτέχνες που αγαπούν και εκφράζονται μέσα από το είδος αυτό. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε ταινίες που ξεφεύγουν από τα καθιερωμένα πρότυπα και σε ταινίες που επιχειρούν ιδιαίτερο και προσωπικό λόγο. Η δράση της εταιρείας στην μικρού μήκους χρονολογείται από το 2001 ενώ η δράση του ιδρυτή της και καλλιτεχνικού διευθυντή του φεστιβάλ κ. Κυριάκου Χατζημιχαηλίδη, σκηνοθέτη και παραγωγού, από το 1990 (εικοσιπέντε χρόνια ανελλιπούς δράσης στην μικρού μήκους ταινία.)

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται σε δύο φάσεις - περιόδους. Με κλασική φεστιβαλική διοργάνωση προβολών σε κινηματογραφική αίθουσα και στη συνέχεια με την online διαδικτυακή προβολή για το βραβείο κοινού.

Στόχος του BigBang International Short Film Festival για το 2019 είναι η εστίαση στον Ρουμανικό ΜικροΚινηματογράφο μέσα από ένα μεγάλο πανόραμα μικρού μήκους ταινιών από Ρουμάνους δημιουργούς.

Όπως κάθε χρόνο η διοργάνωση περιέχει ειδικό 2ωρο θεματικό αφιέρωμα. Για το 2019 επιλέχθηκε η θεματική «Υγεία».

Η t-shOrt
παρουσιάζει

BigBang International Short Film Festival
Romanian Short Film Panorama

7 - 8 - 9 Ιουνίου 2019

σε συνεργασία με το:
• Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους  Δράμας

και την Υποστήριξη:
• Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. "Ε.Σ.Π.Α με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης" . 
• Πρεσβεία της Ρουμανίας στην Αθήνα
• Ρουμανικό Πολιτιστικό Ινστιτούτο
• EUNIC
• Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδος (Ο.Κ.Λ.Ε.)
• Κινηματογράφος "μικροκοσμος"
• Κινηματογράφος "Studio"
• STASY
• Camera Stylo on line


Βασικό Διαγωνιστικό πρόγραμμα: «Ρουμανικός ΜικροΚινηματογράφος»
Είναι αναμφισβήτητη ή άποψη ότι ο Ρουμανικός κινηματογράφος είναι ένα σπουδαιότατο κομμάτι της παγκόσμιας κινηματογραφικής παραγωγής με σημαντικές ταινίες από εμπνευσμένους δημιουργούς. 
Ενώ το ελληνικό κοινό σε γενικές γραμμές γνωρίζει τις παραγωγές μεγάλου μήκους των Corneliu Porumboiu, Sergiu Nicolaescu, Cristi Puiu, Nae Caranfil, Muziou, κ.λπ. είναι σχεδόν άγνωστο πεδίο το κομμάτι της Ρουμανικής μικρής ταινίας που αφορά κατά κύριο λόγο σε ΜΗ καταξιωμένους νέους δημιουργούς, μια παραγωγή που στο σύνολό της δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από την μεγάλη Ρουμανική ταινία. Το φεστιβάλ στοχεύει στην γνωριμία του ελληνικού κοινού με το υλικό αυτό.

Τα πρώτα βήματα 
Ένα μικρό αφιέρωμα στο φεστιβάλ θα αφορά στην παρουσίαση των πρώτων μικρού μήκους ταινιών σπουδαίων  και καταξιωμένων Ρουμάνων Δημιουργών όπως ο Porumboiu, ο Nicolaescu, ο Caranfil,  κ.ά. ώστε να διαφανεί η πρωτογενής κινηματογραφική σκέψη και πορεία των σκηνοθετών που έφτασαν  μεγάλες διοργανώσεις παγκόσμια (Κάννες, Όσκαρ, κ.λπ.)

Το 2ωρο ειδικό θεματικό αφιέρωμα στην «Υγεία»
Με τον θεματικό όρο «Υγεία» νοείται κάθε σενάριο, ιστορία, θέμα, που θίγει αυτό το θέμα σε οποιαδήποτε μορφή του. Είτε άμεσα ως κυρίαρχο θέμα της ταινίας, είτε έμμεσα, αν δηλαδή υπάρχει σε δεύτερο επίπεδο μέσα στην ιστορία αλλά έχει βαρύνουσα σημασία στην εξέλιξη και την δράση της ταινίας. Επίσης όλα τα παρελκόμενα και συσχετιζόμενα με την συγκεκριμένη θεματική ζητήματα. Παραδείγματος χάριν: το δικαίωμα στην υγεία, δομές υγείας, ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με ζητήματα υγείας, περίθαλψης και φροντίδας υγείας κ.λπ. 
Το ειδικό αφιέρωμα θα έχει πρώτες πανελλήνιες προβολές, δωρεάν είσοδο και υποτιτλισμένες στα ελληνικά ταινίες.

Όλη η διοργάνωση έχει πρόσβαση στα ΑΜΕΑ

Επιλογή ταινιών:
Το φεστιβάλ θα επιλέξει τις ταινίες με τον εξής τρόπο:
• Επιλογή από το σύνολο των ταινιών που θα έχουν υποβάλλει αίτημα. Οι επιλεγμένες ταινίες θα προβληθούν στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του φεστιβάλ. 
• ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ: Προβολή – Βράβευση ταινιών, από την βασική φεστιβαλική προβολή των επιλεγμένων ταινιών σε  κινηματογραφική αίθουσα 
• ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ: Το δεύτερο στάδιο αφορά στην διαδικτυακή προβολή όλων των επιλεγμένων ταινιών με σκοπό την ψηφοφορία του κοινού και την βράβευση μίας ταινίας όπως αυτή θα υπερισχύσει από το top10 την 31η Ιουλίου 2019, τελευταία ημέρα της online προβολής, στις 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας.

Το φεστιβάλ λαμβάνει δράση με τις παρακάτω χρονικές προϋποθέσεις - Προθεσμίες:

 • 01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
 • 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
 • 08 ΑΠΡΙΛΙΟY ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ-MAΪΟΣ 2019 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
 • 07 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗΝ ΚΙΝ/ΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 
 • 09 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ – ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
 • 01 IOYΛIOY 2019 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ONLINE ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ
 • 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ONLINE ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 

Στο φεστιβάλ μπορούν να συμμετέχουν:

• Ταινίες μικρού μήκους ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ μέχρι 30 λεπτά
• Ταινίες μικρού μήκους ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ μέχρι 30 λεπτά
• Ταινίες μικρού μήκους ANNIMATION μέχρι 30 λεπτά

Έτος παραγωγής ταινιών:
Το φεστιβάλ έχει την μορφή της ρετροσπεκτίβας στο βασικό Διαγωνιστικό του τμήμα. Για τον λόγο αυτό ενδιαφέρεται και για παλιότερες ταινίες που θα σκιαγραφήσουν την Ρουμανική Κινηματογραφική Παραγωγή Μικρού Μήκους Ταινιών. Δεν απαιτείται παγκόσμια πρεμιέρα. 

Ταινίες που θα συμμετέχουν στο ειδικό αφιέρωμα για την ΥΓΕΙΑ θα έχουν οπωσδήποτε πανελλήνια πρώτη προβολή.

Διαδικασία προβολής και επιλογής των ταινιών:
• Από τις ταινίες που θα υποβάλλουν συμμετοχή ο καλλιτεχνικός διευθυντής με τους συνεργάτες του θα επιλέξουν τις ταινίες για την συμμετοχή στο διαγωνιστικό πρόγραμμα.
• Από την προβολή στην κινηματογραφική αίθουσα θα επιλεγούν, από συγκροτημένη επιτροπή κρίσης, οι βραβευμένες ταινίες που θα κερδίσουν την πανελλήνια διανομή τους στις κινηματογραφικές αίθουσες.
• Από την διαδικτυακή προβολή των ταινιών θα επιλεγεί με βάση το top10 (ψηφοφορία κοινού) η πρώτη ταινία που θα είναι και η ταινία που θα πάρει το βραβείο κοινού.

Η αίθουσα κινηματογραφικής προβολής    
Οι ταινίες που θα επιλεγούν για το διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ θα προβληθούν σε κεντρική αίθουσα στην Αθήνα. Η εκδήλωση στην αίθουσα θα έχει χαρακτήρα αφιερωματικό με κεντρικό άξονα τον «Ρουμανικό μικροκινηματογράφο». Η κινηματογραφική αίθουσα προβολής των ταινιών είναι ο κινηματογράφος «ΛΑΪΣ» (Ταινιοθήκη της Ελλάδος - Μουσείο Κινηματογράφου), Ιερά Οδός 48 & Μεγ. Αλεξάνδροου 134-136, Κεραμεικός, Αθήνα (www.tainiothiki.gr)

Ο διαδικτυακός μας Κινηματογράφος
To www.shortfilm.gr είναι από τα σημαντικότερα site για την ελληνική κινηματογραφική ταινία μήκους. Μέσα στο πλαίσιο του site δραστηριοποιούνται διαδικτυακοί διαγωνισμοί ταινιών μικρού μήκους με την επωνυμία Bigbang International Short Film Festival. Οι ταινίες προβάλλονται σε φροντισμένη γραφιστικά σελίδα και επικοινωνούνται σε πολυάριθμους θεατές - χρήστες του διαδικτύου.
Μπορείτε να πάρετε μια ιδέα από εδώ:

Κριτικές επιτροπές 
• Ο Καλλιτεχνικός διευθυντής και οι συνεργάτες του θα επιλέξουν από τις ταινίες που θα κατατεθούν. Από το σύνολο των αιτήσεων θα επιλεγούν οι καλύτερες ταινίες ο αριθμός των οποίων θα καθοριστεί με γνώμονα τον συνολικό ζητούμενο χρόνο προβολής τους στις αίθουσες διανομής.
• Η 4μελής επιτροπή θα κρίνει για τις ταινίες που θα βραβευτούν με την πανελλήνια διανομή τους στις κινηματογραφικές αίθουσες. Η επιτροπή αποτελείται από σημαντικούς ανθρώπους του κινηματογράφου με ενεργή και σημαντική δράση στην μικρού μήκους ταινία και την κινηματογραφική διανομή. 
• Οι θεατές - χρήστες διαδικτύου θα ψηφίσουν διαδικτυακά στον διαδικτυακό τόπο www.shortfilm.gr και από το top10 θα επιλεγεί η πρώτη για το βραβείο κοινού.

Επικοινωνία του φεστιβάλ
Το φεστιβάλ θα επικοινωνηθεί από χορηγούς επικοινωνίας, υποστηρικτές, διαδικτυακούς τόπους, μέσα μαζικής ενημέρωσης, newsletter, τηλεοπτικά κανάλια, Social Media, Facebook, Twitter, κ.λπ.


Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Big Bang International Short Film Festival
Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης