Κανονισμός

 1. Το bigbang Online Short Film Festival (διαγωνισμός) αφορά στην προβολή πολύ μικρών ψηφιακών ταινιών μέσα από την τεχνολογία που παρέχει το διαδίκτυο.
 2. Χρηματοδοτείται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία t-shOrt
 3. H διεύθυνση στο internet είναι το site του festival www.bigbang.gr
 4. Στο φεστιβάλ συμμετέχουν όλα τα είδη κινηματογράφου (fiction, ντοκιμαντέρ, animation, video art).
 5. Στο φεστιβάλ συμμετέχουν όλες οι ταινίες.
 6. Οι ταινίες πρέπει να είναι γυρισμένες σε video, (mini DV, DVCam, Beta SP, Beta digital, DVCpro) ή να έχουν δημιουργηθεί με άλλο ψηφιακό τρόπο (computer, κάμερα κινητού τηλεφώνου, κ.α). Μετά την υποβολή της αίτησης η ταινία παραδίδεται οπωσδήποτε, όπως αναφέρει το link «συμμετοχή» για τις υποχρεώσεις του συμμετέχοντα. Τα παραπάνω συνοδεύονται από την τυπωμένη αίτηση υπογεγραμμένη.
 7. Το bigbang δέχεται ταινίες όλο το χρόνο.
 8. Η παράδοση - ταχυδρόμηση του υλικού (αίτηση, κανονισμός τυπωμένος και υπογεγραμμένος, mini dv, dvd, φωτογραφικό υλικό, άλλο υλικό) γίνεται στην δ/νση: Χατζημιχαηλίδης Κυριάκος T-SHORT (για το bigbang) Πλαταιών 39 Κεραμικός 10435 Αθήνα
 9. Οι ταινίες πρέπει να έχουν πρωτότυπη μουσική ή μουσική επιμέλεια με νομικά κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα. Ο συμμετέχων φέρει την ευθύνη του όποιου βάρους της ταινίας.
 10. Οι αιτήσεις συμμετοχής συμπληρώνονται και αποστέλλονται online. Μετά, τυπώνονται και στέλνονται στην t-short μαζί με το υλικό.
 11. Οι ολοκληρωμένες ταινίες πρέπει να παραδοθούν σε format mini DV και DVD κοινό για όλα τα DVD player, στην οργάνωση του Festival.
 12. Μαζί με τις ταινίες παραδίδεται σε ψηφιακή μορφή υλικό, όπως αυτό αναφέρεται στην αίτηση συμμετοχής.
 13. Μετά την κατάθεση των ταινιών και την αποδοχή συμμετοχής τους από την διοργάνωση, αυτές δεν μπορούν να αποσυρθούν.
 14. Τα υλικά παράδοσης δεν επιστρέφονται στους σκηνοθέτες παραγωγούς αλλά παραμένουν στο αρχείο του festival δημιουργώντας ταινιοθήκη με τις ταινίες κάθε έτους.
 15. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν να δώσουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και υλικά στην διοργάνωση, όπως αναφέρονται στην αίτηση, με δική τους οικονομική ευθύνη.
 16. Η σειρά εμφάνισης των ταινιών στο site θα γίνεται με ηλεκτρονικά τυχαίο τρόπο (random). Στα top10 και top20 η σειρά είναι αυτή που επιβάλλει η ψηφοφορία.
 17. Για τη βαθμολόγηση των ταινιών χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος Bayesian, τον οποίο εφαρμόζει και η Internet Movie Database.
 18. Δεν υπάρχει πρόκριση των ταινιών ούτε και κριτική επιτροπή. Όλες οι ταινίες, που πληρούν τις προϋποθέσεις του κανονισμού, συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
 19. Οι ταινίες που συμμετέχουν ακολουθούν το πρόγραμμα προβολών των παράλληλων εκδηλώσεων που καθορίζεται από την διοργάνωση.
 20. Οι σκηνοθέτες παραγωγοί των βραβευμένων με διανομή ταινιών, υπογράφουν το συμβόλαιο διανομής της ταινίας τους με την εταιρεία t-short, η οποία με την σειρά της υπογράφει συμβόλαιο με τον διανομέα. Μετά τη βράβευση με ευθύνη της οργάνωσης, προστίθεται μπροστά από τους τίτλους αρχής της ταινίας το «είδος της διάκρισης» και το κείμενο που ακολουθεί: «η ταινία συμμετείχε στο Bigbang Online Short Film Festival».
 21. Στιγμιότυπα των ταινιών μπορεί να προβάλλονται στην τηλεόραση η όπου αλλού χρειάζεται για την προβολή του festival και της ίδιας της ταινίας.
 22. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν κανένα οικονομικής ή άλλης φύσης δικαίωμα απέναντι στον διοργανωτή σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης του φεστιβάλ.
 23. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο festival σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος κανονισμού.
 24. Η οργάνωση έχει το δικαίωμα για αλλαγές του παρόντος κανονισμού με την προϋπόθεση της έγκαιρης πληροφόρησης των συμμετεχόντων.
 25. Αρμόδιος για την επίλυση κάθε ζητήματος σχετικού με την εφαρμογή του Κανονισμού και των ορισμών του είναι η οργάνωση του Festival.