Για ένα διάστημα τα βίντεο θα είναι απενεργοποιημένα λόγω αναβάθμισης.
The videos will be unavailable for a while due to site upgrade.BigBang International Short Film Festival 2019 Romanian Short Films

Participation

The submission process has been completed.

The next festival will be announced after November 2019.


Η διαδικασία κατάθεσης αίτησης συμμετοχής έχει ολοκληρωθεί.

Η επόμενη διοργάνωση του φεστιβάλ θα ανακοινωθεί μετά τον Νοέμβριο του 2019.