Για ένα διάστημα κάποια βίντεο θα είναι απενεργοποιημένα λόγω αναβάθμισης.
Some videos will be unavailable for a while due to site upgrade.

BigBang International Short Film Festival 2017 The timeless dimension of unemployment

Gallery

In this page you can see photos and videos from the organization and the course of the festival.