Για ένα διάστημα τα βίντεο θα είναι απενεργοποιημένα λόγω αναβάθμισης.
The videos will be unavailable for a while due to site upgrade.

BigBang International Short Film Festival 2019 Romanian Short Films

Promo

The page will be updated by uploading the promo videos of each movie, shortly after the announcement of the BBISFF's participants at the end of April 2019.
 
 
Η σελίδα θα ενημερωθεί με την ανάρτηση των promo video της κάθε ταινίας, αμέσως μετά την ανακοίνωση των συμμετοχών στο BBISFF, στο τέλος Απριλίου 2019
The promo videos are displayed in random order every time the page is loaded.
Τα promo videos παρουσιάζονται με τυχαία σειρά κάθε φορά που ανανεώνεται η σελίδα.

promo of short film "Wedding Duet" / promo της ταινίας "Wedding Duet"
promo of short film "The Best Customer" / promo της ταινίας "The Best Customer"
promo of short film "The gift" / promo της ταινίας "The gift"
promo of the film "disAbilities" / promo της ταινίας "disAbilities"
promo of short film "A trip to the city" / promo της ταινίας "A trip to the city"
promo of short film "Mariana" / promo της ταινίας "Mariana"
promo of the film "Insectarium" / promo της ταινίας "Insectarium"
promo of short film "As up to now" / promo της ταινίας "As up to now"
promo of short film "Fragile" / promo της ταινίας "Fragile"
promo of short film "Garden & Schnaps" / promo της ταινίας "Garden & Schnaps"
promo of short film "Dying from a Wound of Love" / promo της ταινίας "Dying from a Wound of Love"
promo of short film "Bucharest - Wien 8:15 am" / promo της ταινίας "Bucharest - Wien 8:15 am"
promo of short film "Offstage" / promo της ταινίας "Offstage"
promo of short film "The cork justifies the means" / promo της ταινίας "The cork justifies the means"
promo of short film "Alazia" / promo της ταινίας "Alazia"
promo of short film "Ορφανά Φάρμακα" / promo της ταινίας "Ορφανά Φάρμακα"
promo of short film "Derby" / promo της ταινίας "Derby"
promo of the film "Zak Kostopoulos: Positive story" / promo της ταινίας "Ζακ Κωστόπουλος: Θετική ιστορία"
promo of short film "Sunny rain" / promo της ταινίας "Sunny rain"
promo of short film "America" / promo της ταινίας "America"
promo of the film "Horses don't die on a dog’s wish" / promo της ταινίας "Horses don't die on a dog’s wish"
promo of short film "The Pill of Happiness" / promo της ταινίας "The Pill of Happiness"
promo of short film "A Short Film About Voyeurism" / promo της ταινίας "A Short Film About Voyeurism"
promo of short film "Everything is far away" / promo της ταινίας "Everything is far away"
promo of short film "There’s nothing in this world" / promo της ταινίας "There’s nothing in this world"
promo of short film "Gone with the wine" / promo της ταινίας "Gone with the wine"
promo of short film "Art" / promo της ταινίας "Art"
promo of short film "C Block Story" / promo της ταινίας "C Block Story"
promo of short film "Written / Unwritten" / promo της ταινίας "Written / Unwritten"
promo of short film "Emergency Landing" / promo της ταινίας "Emergency Landing"
promo of the film "The Wedding Bouquet" / promo της ταινίας "The Wedding Bouquet"
promo of short film "The Christmas Gift" / promo της ταινίας "The Christmas Gift"
promo of short film "The apartment" / promo της ταινίας "The apartment"
promo of short film "A Night in Tokoriki" / promo της ταινίας "A Night in Tokoriki"
promo of short film "Cigaretts and Coffee" / promo της ταινίας "Cigaretts and Coffee"
promo of short film "Family portrait" / promo της ταινίας "Family portrait"
promo of short film "Village Fashion" / promo της ταινίας "Village Fashion"
promo of short film "The little hero" / promo της ταινίας "The little hero"